Go green

Greenworks maakt duurzaam bouwen eenvoudig

Duurzaamheid is uitgegroeid tot een breed begrip met eindeloos veel facetten. Dit maakt de keuze voor de juiste duurzame producten er niet eenvoudiger op. Bouwmaterialenhandelaar Raab Karcher bedacht een oplossing. Met het duurzame productlabel Greenworks kunnen architecten, bouwbedrijven en andere betrokkenen hun keuzes op overzichtelijke gronden maken én onderbouwen. Gerhard Hospers, adjunct directeur van Greenworks, geeft tekst en uitleg.

Onder het label Greenworks vallen alle duurzame bouwmaterialen in het assortiment van Raab Karcher. Hospers vertelt dat dit label in de eerste plaats een reactie is op de groeiende rol van duurzaamheid in de markt. “De vraag naar inzicht in de duurzaamheid van producten nam onder onze klanten sterk toe. Eind 2008 vroegen we ons af of wij hier antwoord op konden geven, of dat we hiervoor naar de fabrikant moesten kijken. Ons moederbedrijf Saint Gobain heeft MVO hoog in het vaandel staan. In het kader hiervan hebben ze het programma sustainable habitat, waarin het aanbieden van oplossingen voor energiezuinige gebouwen, bescherming van het milieu, en het comfort en de kwaliteit van een gezonde leef- en werkomgeving voor iedereen centraal staat. Daar past dit vraagstuk natuurlijk geweldig in. Daarom besloten we zelf het voortouw te nemen.”

Oog voor wet- en regelgeving

Bij de samenstelling van het assortiment Greenworks is niet alleen zorgvuldig gekeken naar de duurzame kenmerken van een product, maar ook naar de koers die de overheid vaart op het gebied van duurzaamheid en naar de milieuprestaties van het product. “Om waarde te hebben voor klant en fabrikant moet Greenworks heel nauw aansluiten bij de wet- en regelgeving. Daarom hebben we onder andere contact gezocht met het toenmalige ministerie van VROM en hen gevraagd hoe het beleid rondom duurzaam inkopen en bouwen zich zou ontwikkelen. Zo zijn we ook in contact gekomen met de partijen waarmee de overheid haar beleid bepaalt: GPR Gebouw, GreenCalc en BREEAM. Het label is vervolgens in samenspraak ontwikkeld.”

Grote rol voor de fabrikant

Ook fabrikanten werkten mee. “Voor hen spelen er natuurlijk enorme belangen. We zijn dan ook flink doorgezaagd over de validatie, wet- en regelgeving, kwaliteit en het kennisniveau van onze medewerkers. Als kennis en aansluiting op wet- en regelgeving onvoldoende zouden zijn, dan brengt dat een groot afbreukrisico met zich mee. Voor Greenworks én de producten zelf. Er ging dus veel water door de zee voordat men zich committeerde. Maar uiteindelijk stapten de meesten erin. Zo is VELUX Nederland vertegenwoordigd met de lichtkoepel.” Welke meerwaarde biedt Greenworks de markt nu precies? Hospers: “Architecten kunnen met Greenworks aan hun opdrachtgever laten zien dat ze zich hard maken voor duurzame materialen. En dat deze materialen een positieve bijdrage leveren aan een gezond en comfortabel binnenmilieu. Daarnaast is dit label bij uitstek geschikt om tijdens een selectie inzichtelijk te maken wat de daadwerkelijke duurzame prestaties van producten zijn. Voorheen kon je wel een schaduwprijs noemen, maar dat geeft geen inzage in de specifieke duurzame kenmerken. Een opdrachtgever kan zo niet zien of een product gemaakt is van hernieuwbare grondstoffen, om maar wat te noemen.”

Ontzorgen centraal

Greenworks past in de visie van Raab Karcher om haar klanten zo goed mogelijk te ontzorgen. “Wij zijn niet zomaar een dozenschuiver. Met ieder concept willen we de klant helpen om beter te ondernemen. In dit geval helpen we ze onder andere aan te tonen hoeveel procent van hun producten in welke mate duurzaam is. Dat is een grote steun in de rug bij het creëren van onderscheidend vermogen.” Greenworks is ook een grote stimulans voor fabrikanten. “We streven ernaar in iedere productgroep meerdere Greenworks producten op te nemen. En dan komt het wel eens voor dat het ene merk 12 punten haalt en het andere merk 14. Dit zorgt voor een competitie die fabrikanten stimuleert om zichzelf blijvend en duurzaam te verbeteren.”

Van product naar concept

Productdenken is straks niet meer genoeg om te voldoen aan de vraag naar duurzaamheid. De toekomst vraagt om geïntegreerde duurzame bouwdelen. Vanuit deze gedachte is in 2012 de Greenworks Academy opgericht. In dit trainingscentrum worden de losse Greenworks producten via de thema’s leren, zien en doen aan elkaar gekoppeld. Hospers: “In het eerste thema worden productoverschrijdende cursussen gegeven in samenwerking met de deelnemende leveranciers. Onlangs nog hebben medewerkers van VELUX Nederland een workshop over de Active House visie verzorgd. Het tweede thema bestaat uit een toonzaal waar twee delen van huizen te zien zijn: nieuwbouw en renovatie. Door de wanden eruit te halen, ziet men uit welke Greenworks producten de toepassing is opgebouwd. In de laatste themaruimte kunnen klanten demonstraties volgen en zelf aan de slag gaan met de verschillende producten.”

Inmiddels is de Academy de grens van 4.000 bezoekers gepasseerd. Daarnaast zijn er meer dan 130 producten gelabeld. Het heeft er alle schijn van dat Greenworks een succesvolle toekomst tegemoet gaat. Hospers deelt deze mening. “Juist doordat alle informatie rondom duurzaamheid hier samen wordt gebracht, valt het kwartje. Onlangs hebben we bijvoorbeeld een pilot georganiseerd rondom het programma Energiesprong met de gemeente Urk. Zij merkten dat de bouwkolom niet goed aansloot bij hun duurzame ambitie. Ze zijn vervolgens langs geweest met hun eigen contacten, schilders, architecten, aannemers en corporaties. Tegen het einde van de ochtend zaten ze allemaal op één lijn. En dat is eigenlijk het doel achter Greenworks: dat iedereen weet waar het over gaat en dat de neuzen dezelfde kant op staan.”

Dit artikel is eerder verschenen in het daglichtmagazine VELUX Highlights.

De headerfoto ‘Sustainable Energy from Mother Earth‘ valt onder het copyright van Intel Free Press.